Gimesi D髍a · Jeli Vikt髍ia · Tasn醖i Istv醤 · V閟zits Andrea: A pr骲醟 palot醞a
Kiad: Tilos az Kv.
Kiad醩 関e: 2014
Oldalsz醡: 341

Hanna napl骿a hi醔a ker黮 vissza a bar醫ai kez閎e, mert miel鮰t megtudn醟 bel鮨e, pontosan hol is keress閗 鮰 t閞ben 閟 id鮞en, a napl megszakad. Budapesten k閠s間bees閟 lesz 鷕r a csapaton, 閟 k鰖ben m間 az orsz醙os fizikaversenyen is helyt kell 醠lniuk a fi鷎nak. Hanna viszont egyre ink醔b belebonyol骴ik a tizennyolcadik sz醶adi b閏si 閘et閎e, ahol nemcsak Georg Metzler 閟 Benedict az szerelm殚rt folytatott k鼁delme k鰐i le, de a titkosrend鮮s間 fej閚ek is tervei vannak vele. De ha valaki hirtelen f鰈tal醠n a f閞eglyuktelefont, vagy Bulcsk eljuthatn醤ak Genfbe a CERN-be, ahol a vil醙 legnagyobb id鮣閜e tal醠hat… tal醤 m間is r醫al醠hatn醤ak egym醩ra a m鷏tban 閟 a jelenben 閘鮧. Tal醤…
Gimesi D髍a · Jeli Vikt髍ia · Tasn醖i Istv醤 · V閟zits Andrea: A pr骲醟 palot醞a
Szerelem
1
2
3
4
5
Bar醫s醙
1
2
3
4
5
Er鮯zak
1
2
3
4
5
Izgalom
1
2
3
4
5
Mindennapi t鰎t閚et
1
2
3
4
5
Var醶slatos t鰎t閚et
1
2
3
4
5
Elgondolkodtat t鰎t閚et
1
2
3
4
5
Nevettem rajta
1
2
3
4
5
S韗tam rajta
1
2
3
4
5
Tetszett
1
2
3
4
5
Az閞t volt j olvasni, mert...
Nekem igaz醔髄 annyira nem tetszett,de a szerelmi sz醠ak megragadtak.Sajnos nekem ezek az id鮱taz醩r髄 sz髄 k鰊yvek,filmek 閟 sorozatok sohasem j鰐tek be,nem k鰐鰐tek le hossz ideig.
Lenn閗 / nem lenn閗 a reg閚yben f鮤鮯, mert...
Nem lenn閗 a f鮤鮯 hely閎en,mert izgalmas lehet a m鷏tba utazni,de 閚 nem v醠laln醡 azt a kock醶atot,hogy tal醤 鰎鰇re,vagy ha nem is 鰎鰇re.de egy j ideig ott ragadjak.
Annak aj醤lom, aki...
Aki szereti a sci-fi k鰊yveket,f鮨eg az id鮱taz醩r髄 sz髄 reg閚yeket 閟 szereti t鯾b r閟zletben elolvasni a kalandokat.
Ne olvassa el, aki...
Nem szereti a bonyolult kifejez閟eket,meg aki nem tudja a k黮鰊b鰖 esem閚yeket egym醩hoz kapcsolni.蓅 aki t鷏 re醠is gondolkoz醩 閟 nem tudja felfogni.hogy hogyan k閜esek a szerepl鮧 k黮鰊b鰖 id鮧ben egym醩sal kommunik醠ni.

HOZZ罶Z覮罶 BEK躄D蒘E

D醫um Hozz醩z髄 El鮶m閚y V醠asz